DSpace О системе DSpace
 

DSpace KNAU >
Праці вчених кафедр >
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://hdl.handle.net/123456789/2639

Название: Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу.
Авторы: Шкляревський М.А.
Ястреб Т.О.
Швиденко М.В.
Лугова Г.А.
Карпець Ю.В
Колупаєв Ю.Є.
Ключевые слова: Zea mays L.
седаксан
сольовий стрес
стійкість
активні форми кисню
Дата публикации: 2019
Библиографическое описание: Шкляревський, М.А., Ястреб, Т.О., Швиденко, М.В., Лугова, Г.А., Карпець, Ю.В., Колупаєв, Ю.Є. Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу. Фізіологія рослин і генетика, 2019, 51(№5) : 425-435.
Серия/номер: лісівництво;
Аннотация: Фунгіцид седаксан (суміш транс- і цис-ізомерів N-[2-(1,1-біциклопропіл)-2- іл-феніл]-3-(дифторометил)-1-метил-1-H-піразол-4-карбоксаміду), що нале- жить до інгібіторів сукцинатдегідрогенази, спричинює в рослин широкий спектр фізіологічних реакцій, пов’язаних зі змінами балансу та експресії ве- ликої кількості генів. Досліджували вплив цього фунгіциду на стійкість про- ростків кукурудзи (Zea mays L.) гібридів Аріоссо і Ротанго до сольового стре- су (пророщування насіння на 100 мМ розчині NaCl). Гібрид Ротанго вирізнявся вищою солестійкістю порівняно з гібридом Аріоссо, що виявля- лось у меншому пригніченні росту пагонів і коренів за умов сольового стре- су. Праймінг насіння седаксаном у концентрації 0,1 мг/мл істотно зм’якшу- вав негативний вплив сольового стресу на лінійний ріст і накопичення біомаси проростків. При цьому обробка седаксаном проростків гібрида Аріоссо за сольового стресу посилювала ріст як пагонів, так і коренів, а гібрида Ротанго — лише пагонів. Для гібрида Ротанго за стресових умов бу- ли характерні вищі значення активності супероксиддисмутази (СОД) і гвая- колпероксидази у пагонах порівняно з такими у гібрида Аріоссо. Під впли- вом седаксану за дії сольового стресу в гібрида Аріоссо підвищувалася активність СОД. Активність інших антиоксидантних ферментів (каталази, гва- яколпероксидази) у варіантах з праймінгом насіння седаксаном в обох гібридів майже не змінювалася. За обробки седаксаном насіння обох гібридів істотно посилювалось накопичення проліну, простежувалась тенденція до підвищення вмісту цукрів і антоціанів за впливу NaCl. Дія седаксану також усувала спричинюване сольовим стресом підвищення вмісту пероксиду водню у пагонах проростків обох генотипів. Зроблено висновок, що однією з причин підвищення солестійкості кукурудзи за дії седаксану може бути посилення на- копичення низькомолекулярних антиоксидантів і осмолітів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2639
Располагается в коллекциях:Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
2019. 10 - Shkliarevskyi et. al. - FRG.pdf393.06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь